Saime KOCABAY

1975 Yılında İskenderun’da doğdu. 1994 yılında İstanbul Üniversitesinde başladığı mesleki öğrenim hayatına 1995 yılında Hacettepe Üniversitesine yatay geçiş yaparak devam etti. 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldu. 2002 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2001 yılında manuel terapi konusunda özel eğitimler almaya başladı ve bu konuda uzmanlaştı. 2005-2006 yıllarında kök hücre uygulamaları sonrasındaki rehabilitasyonla ilgili çalışmaları oldu. 12 yıllık mesleki hayatı içinde özellikle ortopedik ve nörolojik rehabilitasyonla ilgili çalımalar yaptı. Halen sahibi olduğu manuel terapi merkezinde uzman fizyoterapist- manuel terapist olarak mesleğine ve eğitimlerine devam etmektedir.