Üriner İnkontinans Terapisi

Üriner İnkontinans Terapisi

Üriner İnkontinans Nedir

Üriner inkontinans özellikle 40  yaş ve üstü kadınlarda görülen idrar tutmama veya istemsiz idrar kaçırma diye adlandırdığımız bir problemdir. Bu problemi yaşayan kişilerde psikolojik olarak oldukça olumsuz etki yaratmakta ve günlük yaşamı zorlaştırmaktadır.Kendi arasında alt başlıklara ayrılan üriner inkontinansta en sık

görülen tip stres üriner inkontinanstır. Genellikle şikayet aşırı efor gerektiren (hapşırma,öksürme…) gibi durumlarda kişi de istemsiz idrar kaçırmadır.

 

Risk Faktörleri Nelerdir

-Cinsiyet

-Yaş

-Kilo

-Sigara alışkanlığı

-Sistemik hastalıklar

 

Üriner İnkontinansta Fizyoterapi

Şiddeti yüksek olan (evre3-4) üriner inkontinansta önerilen tedavi cerrahidir.Ancak hafif veya orta derecedeki üriner inkontinansta (evre1-2) düşünülmesi gereken tedavi pelvik taban kas eğitimidir (kegel egzersizleri). Hastaya cerrahi önerilse bile ameliyat sonrası dönemde iyileşmeyi kolaylaştırmak için kişi mutlaka egzersiz yapmalıdır .Bu egzersizlerin temel amacı pelvik taban kas kuvvetini ve dayanıklılığını arttırmaktır.