Migren ve Gerilim Başağrısına Yönelik Terapiler

Migren ve Gerilim Başağrısına Yönelik Terapiler

Baş ağrısı toplumda en sık görülen şikâyetlerin başında gelir. Baş ağrısı şikâyeti olanların oranı toplumda yüzde 90’lara ulaşır. Tüm baş ağrılarının yüzde 90’ını ise migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluşturur.

Uluslararası Baş ağrısı Derneği baş ağrılarını 14 ana grup ve yüzlerce alt grup olarak sınıflandırmıştır. Doğrudan doğruya baş ağrısı tablosuyla ortaya çıkan, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan baş ağrıları primer baş ağrılarıdır. Bunlar migren, gerilim tipi ve küme baş ağrılarıdır. Sekonder baş ağrıları ise yüzde 10 oranında görülen, nedeni belli bir hastalığa bağlı olarak, beyin damar hastalıkları, sinir sistemi

hastalıkları, beyin tümörleri, göz hastalıkları, sinüzit, menenjit gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkan baş ağrılarıdır.

 

Migrenin özellikleri nedir?

 • Genelde ağrı başın tek tarafındadır
 • Ağrı zonklayıcı özellikte, orta veya şiddetlidir
 • Bulantı, kusma olur
 • Krizler (atak) halinde gelir
 • Ağrı 4 ila 72 saat sürer
 • Ağrı başlangıcında görme bozuklukları olur (auralı tipinde)
 • Baş hareketleri ve fiziksel aktiviteyle ağrı artar
 • Işıktan ve sesten rahatsız olma
 •  

Gerilim tipi baş ağrısını migrenden nasıl ayırt edebiliriz?

 • Gerilim tipi baş ağrısı çokluk stresten kaynaklanır
 • Tüm başı tutar, tepede etkilidir. Başın arkasından öne yayılma gösterir
 • Çok nadir tek taraflı olabilir
 • Bulantı olabilir ama kusma görülmez
 • Bir hafta – 15 gün ağrıyla (hafif) geçer
 • Ağrı kriz şeklinde olmaz
 • Ağrı başlamadan önce görme bozuklukları olmaz
 • Hareket etme ağrıyı artırmaz
 •  

Tanısı konmuş kişilerde, beslenmeden, dolaşımı arttırmaya yönelik manuel terapi yöntemlerine, postürü düzeltecek kişiye özgü egzersiz programlarından, enerji akımlarını tekrar düzenlemeye varan çok geniş bir terapi programı uygulanmaktadır.